CM4

MỲ UDON BÒ

Gyu Niku Udon
99.000
CM2

MỲ UDON HẢI SẢN

Kaisen Udon
129.000
CM3

CƠM BÁT ĐÁ HẢI SẢN

129.000
CM6

CƠM BÁT ĐÁ BÒ

129.000
CM1

CƠM RANG TRỨNG CÁ CHUỒN

Tobiko Chahan
69.000
CM5

CƠM LƯƠN

Unagi Don
219.000
Back to top