SL8

ĐẬU NÀNH NHẬT

Edamame
29.000
SL7

GỎI HÀU

Nama Kaki
49.000
SL10

TRỨNG HẤP GAN NGỖNG

Foagura Chawan Mushi
159.000

BẠCH QUẢ RANG MUỐI

Ginnan
45.000
Back to top