N4

MỰC CHIÊN

Ika Furai
109.000
N1

HÀU CHIÊN

Kaki Furai
59.000
N2

TÔM VỚI CHEESE CHIÊN

Ebi Chizu Katsu
69.000
N3

TEMPURA TỔNG HỢP

Tempura Moriawase
89.000
Back to top