SL3

RONG BIỂN TƯƠI TỔNG HỢP

Kaisou Sarada
119.000
SL5

SALAD CÁ HỒI VỚI BƠ QUẢ

Sake Avokado
79.000
SL2

RONG BIỂN SỢI SỐT VỪNG

Umibudo
69000
SL6

SÚP HẢI SẢN TRONG BÌNH TRÀ

Dobin mushi
119.000
SL1

RONG NHO TƯƠI

Umibudo
69.000
SL4

SÚP ĐẬU TƯƠNG RONG BIỂN

Miso Shiru
29000
Back to top