SM4

SENKAKU SASHIMI SET

(5 loại - 3 miếng/1loai)
889.000
SM1

TRỨNG CÁ HỒI

Ikura
319.000
SM6

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Maguro
119.000
SM12

CÁ CAM NHẬT BẢN

Hom Kanpachi
269.000
SM11

BÀO NGƯ

Awabi
529.000
SM10

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

Nishin
189.000
SM9

BẠCH TUỘC

Tako
149.000
SM8

BỤNG CÁ HỒI

Sake Toro
139.000
SM13

SÒ ĐỎ

Hokkigai
189.000
SM6

CÁ HỒI

Sake
119.000
SM5

BỤNG CÁ NGỪ NHẬT BẢN

Otoro
769.000
SM2

KATSU SASHIMI SET

(4 loại - 3 miếng/1 loại)
329.000
SM3

HAPPY SASHIMI SET

(3 loại - 3 miếng/1 loại)
259.000
Back to top