CF6

LATTE

40.000
CF5

CAPUCHINO

40.000
CF4

EXPRESSO DOUBLE

35.000
CF3

EXPRESSO SINGLE

25.000
CF2

CÀ PHÊ SỮA

Milk coffee
30.000
O12

CƠM THỊT HEO CHIÊN XÙ

69.000
O11

CƠM GÀ NƯỚNG SỐT TERIYAKI

69.000
O11

CƠM CÁ SABA NƯỚNG SỐT TERIYAKI

69.000
O10

CƠM CÁ SABA NƯỚNG MUỐI

69.000
O9

CƠM CÁ THU ĐAO NƯỚNG SỐT TERIYAKI

69.000
O8

CÁ THU ĐAO ÁP CHẢO SỐT BƠ CHANH

69.000
O6

CƠM BÁT ĐÁ HẢI SẢN

(Không mang đi)
129.000
O5

CƠM BÁT ĐÁ BÒ

Set không mang đi
129.000
O15

CÁ HỒI ÁP CHẢO SỐT TERIYAKI

129.000
O4

CÁ HỒI ÁP CHẢO SỐT BƠ CHANH

129.000
O3

SASHIMI + SUSHI TỔNG HỢP SET

179.000
O2

CƠM BÒ MỸ SÔT TIÊU ĐEN

179.000
O1

CƠM MỰC SỐT BƠ TỎI

O1
O13

CƠM LƯƠN

179.000
CF1

CÀ PHÊ ĐEN

25.000
Back to top