SH8

LƯƠN NHẬT

Unagi
49.000
SM6

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Maguro
119.000
SM12

CÁ CAM NHẬT BẢN

Hom Kanpachi
269.000
SM11

BÀO NGƯ

Awabi
529.000
SM10

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

Nishin
189.000
SM9

BẠCH TUỘC

Tako
149.000
SM8

BỤNG CÁ HỒI

Sake Toro
139.000
SM13

SÒ ĐỎ

Hokkigai
189.000
SM6

CÁ HỒI

Sake
119.000
SM5

BỤNG CÁ NGỪ NHẬT BẢN

Otoro
769.000
SM2

KATSU SASHIMI SET

(4 loại - 3 miếng/1 loại)
329.000
(5 loại - 3 miếng/1loai)
889.000
SL10

TRỨNG HẤP GAN NGỖNG

Foagura Chawan Mushi
159.000
SM3

HAPPY SASHIMI SET

(3 loại - 3 miếng/1 loại)
259.000

BẠCH QUẢ RANG MUỐI

Ginnan
45.000
SL2

RONG BIỂN SỢI SỐT VỪNG

Umibudo
69000
SL6

SÚP HẢI SẢN TRONG BÌNH TRÀ

Dobin mushi
119.000
SL1

RONG NHO TƯƠI

Umibudo
69.000
SL4

SÚP ĐẬU TƯƠNG RONG BIỂN

Miso Shiru
29000
Back to top